t
 he
  y’re
    th
    e
     s
      am
        e
         s
          pac
             e